Alethia

Alethia, Florence, Italy, 2001Return to Walter W. Nelson Photographs