Al Satterwhite, Hank Aaron


Al Satterwhite

Hank Aaron, Atlanta, Georgia, 1973
      Return to Thumbnails                                                                              Next Image